Förskott på miljö- och djurvälfärdsersättningar betalas ut i november

5. november 2019

I november betalar Livsmedelsverket ut förskott på de miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande som gårdarna ansökte om i våras. På basis av förbindelser och avtal betalas det ut totalt cirka 200 miljoner euro i miljöersättning. Summan av förskott på ersättningarna för djurens välbefinnande är cirka 33 miljoner euro. 

Den första utbetalningsdagen är 14.11. Då inleds utbetalningen av ersättningar på basis av miljöavtal, avtal om upprätthållande av ursprungsväxter och de specialstödsavtal som ingicks under tidigare programperioder. Det förskott som betalas på basis av miljöavtalen är cirka 85 procent av hela ersättningen. Ersättningarna för avtal om upprätthållande av ursprungsväxter och miljöspecialstöd betalas i sin helhet.

Utbetalningen av förskott på basis av miljöförbindelser börjar 21.11. Förskottets andel av det totala ersättningsbeloppet är cirka 85 procent.

Också förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 21.11. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2019 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i sin ersättningsansökan i januari. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning utgående från antalet djurenheter som samlats i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

I november betalas dessutom lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp.

Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka belopp som har betalats ut till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2019

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi