JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

27. mars 2020

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna. Genom gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljas gårdar statsborgen för primärproduktion och lantbruksföretagens löpande kostnader till ett belopp av högst 15 miljoner euro. JSM:s meddelande 26.3.2020

Ansökningstiden börjar 30.3. Statsborgen söks med blankett 493 senast 30.4.2020. Lämna in blanketten till NTM-centralen. NTM-centralerna börjar fatta borgensbeslut i maj. Mer information.