Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter

Ansökningstiden är 7.2–31.3.2022.

Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493 senast 31.3.2022. Lämna in blanketten till NTM-centralen. NTM-centralerna börjar fatta borgensbeslut i april.

Statsborgen kan beviljas för krediter som kreditgivaren beviljar ditt jordbruksföretag för att förbättra likviditeten i produktionsverksamhet inom jordbruket. Villkor för att borgen ska beviljas är att:  

  • den produktionsverksamhet som du bedriver inom jordbruket har förutsättningar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet
  • din gård har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden.

Beloppet av den kredit som statsborgen beviljas för får vara högst 62 500 euro och lånetiden högst fem år. Statsborgen får uppgå till högst 80 procent av beloppet av den kredit som borgen beviljas för, dvs. högst 50 000 euro.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022