Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter

Ansökningstiden var 13.10–10.11.2023.

Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493. Blanketten ska lämnas in till NTM-centralen senast fredagen den 10 november 2023 kl.16.15. Lämna inte ansökan om statsborgen till ansökningstidens sista dagar, eftersom tidtabellen för ansökan och beslutsfattandet är stram. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga nödvändiga bilagor. Detta påskyndar behandlingen av ansökan och NTM-centralen behöver inte begära att ansökan kompletteras. NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av statsborgen i december 2023.

Statsborgen kan beviljas för krediter som kreditgivaren beviljar ditt jordbruksföretag för att förbättra likviditeten i produktionsverksamhet inom jordbruket. Villkor för att borgen ska beviljas är att:  

  • den produktionsverksamhet som du bedriver inom jordbruket har förutsättningar för en kontinuerlig och lönsam verksamhet
  • din gård har tillfälliga likviditetsproblem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden.

Beloppet av den kredit som statsborgen beviljas för får vara högst 62 500 euro och lånetiden högst fem år. Statsborgen får uppgå till högst 80 procent av beloppet av den kredit som borgen beviljas för, dvs. högst 50 000 euro.

Ytterligare information från Livsmedelsverket:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
Tfn 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi

Behöver du hjälp?

Leta fram din NTM-central

Blanketter

493 Ansökan om statsborgen för likviditetslån för gårdbruksenheter

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om statsborgen för likviditetslån förgårdbruksenheter

Lag om statsborgen för likviditetslån till gårdbruksenheter 

Sidan har senast uppdaterats 17.10.2023