Krisstöd till jordbruket

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi informerar om ansökan senare.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Krisstöden

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2023