Tilläggsstöd för unga

Tilläggsstödet för unga är ett krisstöd för jordbruket som betalas ut som en tilläggsdel till EU:s inkomststöd för unga jordbrukare 2023.

Stödet behöver inte sökas separat, utan det betalas automatiskt ut till jordbrukare som har ansökt om EU:s inkomststöd för unga jordbrukare i ansökan om åkerstöd 2023. Stödet betalas ut i december 2023.

Sammanlagt betalas högst 11 269 959 euro i tilläggsstöd. Av EU-medlen betalas 4 269 959 euro i stöd och av nationella medel 7 000 000 euro.

Stöd betalas på basis av den stödberättigande arealen för inkomststödet för unga jordbrukare. Stödbeloppet är 79 euro per hektar. En gårdsbruksenhet kan få stöd för högst 150 hektar.

Syftet med krisstödet är att lindra olägenheter som har påverkats av den torra växtperioden 2023 och de internationella kriser som försvårar jordbrukets ställning. 

Mer information 

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023