Stöd som ersätter förlorad höstsådd

Stödet var ett EU-finansierat stöd av engångsnatur som ersatte förluster till följd av utebliven eller förstörd höstsådd på grund av den exceptionellt regniga hösten 2017. För att få stöd skulle gården ha odlat höstgrödor under minst ett av åren 2015, 2016 och 2017. Dessutom skulle odlingsarealen av höstgrödorna 2018 ha varit minst 30 procent mindre än de föregående årens största odlingsareal.

Stödnivån som betalades per hektar var 17,61 €/ha.

Stödet betalades till gårdarna i september 2018.

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2018