Stöd för att kompensera förluster till följd av torkan får sökas fram till 31.1.2019

10. januari 2019

Livsmedelsverket betalar tilläggsstöd till gårdar som drabbats av produktionsförluster till följd av de exceptionella väderleksförhållandena under växtperioden 2018. Stödformerna är tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd och tillfälligt särskilt nationellt stöd.

Jordbrukarna kan ansöka om tilläggsstöd i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) eller med Livsmedelsverkets blankett 486. Ansökningstiden utgår 31.1.2019.

Tilläggsbetalningen till nordligt hektarstöd är riktad till gårdar som odlade vårvete i områden för nordligt stöd (C1, C2, C2p och C-regionens skärgård). Det tillfälliga särskilda nationella stödet kan sökas av gårdar som odlade vårvete eller foderkorn i AB-stödregionen i södra Finland. Husdjursgårdarna kan dessutom ansöka om stöd för fodervall som odlats i AB-stödregionen.

Tilläggsstöden finansieras av nationella medel. Avsikten är att betala stöden till gårdarna i april 2019.

Ytterligare upplysningar till jordbrukare

Livsmedelsverket.fi  
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medier

Överinspektör Lea Anttalainen
029 520 4128
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Överinspektör Riikka Klemola
029 520 4438
riikka.klemola@ruokavirasto.fi