Tjänsten som använder åkerskiftesmaterial har öppnat på nytt

10. juli 2019

Programvaruföretaget 11latoa har öppnat tjänsten peltolohkot.fi på nytt. Tjänsten stängdes ner i juni när Livsmedelsverkets åkerskiftesmaterial som används i tjänsten konstaterades innehålla personuppgifter som inte får publiceras fritt (Livsmedelsverkets meddelande 24.6.2019).

Tjänsten Peltolohkot.fi kunde öppnas på nytt, eftersom det i den har gjorts förbättringar som rör personernas dataskydd. Vidare har Livsmedelsverket och 11latoa kommit överens om att Livsmedelsverket fungerar som registerförare av de personuppgifter som ingår i materialet och 11latoa som behandlare av personuppgifterna.

Tjänsten Peltolohkot.fi används av till exempel jordbrukare, entreprenörer och forskare. Materialet i tjänsten baseras på det åkerskiftesregister som Livsmedelsverket för. Registret är jordbruksförvaltningens landsomfattande register där alla basskiften för vilka det har betalats arealbaserade jordbruksstöd finns digitaliserade.

Fri användning av åkerskiftesmaterialet utreds fortfarande

Livsmedelsverket har som mål att främja en fri användning av materialen. Verket utreder tillvägagångssätten i samband med fri användning av åkerskiftesmaterialet tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet samt dataombudsmannens byrå. Livsmedelsverket föreslår också ändringar i den lag om jordbruksförvaltningens informationssystem som är under beredning. Tack vare ändringarna kunde materialet användas friare i fortsättningen.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
ICT-direktör Juha Antila
050 529 7975
juha.antila@ruokavirasto.fi

Ytterligare upplysningar om tjänsten peltolohkot.fi:
peltolohkot.fi
Applikationsutvecklare Jaakko Koskenkorva
jaakko@11latoa.com