Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp är ett nationellt stöd som betalas i norra Finland, alltså stödregion C. Stödet kompenserar kostnader för långvarig lagring av skogsbär och skogssvamp som plockas och lagras i stödregion C.

Produkter som hålls i lager 30.6

Du kan ansöka om stödet, om du är en mervärdesskattskyldig näringsidkare och håller skogsbär eller skogssvamp i lager 30.6.

De lagrade produkterna ska ha plockats under eller före det föregående kalenderåret. Också lagret ska uppfylla vissa tekniska krav (minimistorlek och ett effektivt avkylningssystem).

Skogsbär kan hållas i lager som

  • djupfrysta
  • torkade
  • mos
  • juice eller juicekoncentrat.

Skogssvampar kan hållas i lager som

  • djupfrysta
  • torkade
  • insaltade.

Den mängd produkter som fanns i lager 30.6 kontrolleras med hjälp av din lagerbokföring. Stödbeloppet beräknas per kilogram färska skogsbär eller skogssvampar.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan söka stödet på sommaren med blankett 237 i en särskild ansökningsomgång. NTM-centralen i Lappland är den myndighet som beviljar stödet. Livsmedelsverket betalar ut stödet i november det år då stödet har sökts.

Sidan har senast uppdaterats 30.3.2021