Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Med stödet kompenseras kostnader till följd av lagringen. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som ett nationellt stöd till södra Finland, vilket innebär att också den åker som producerar skörden ska ligga i stödregion A eller B. Stödet i stödregion C är en form av nordligt stöd och betalas bara för skörden från åkrar i region C.

Stödberättigande produkter

Du kan ansöka om stöd för följande trädgårdsprodukter som du producerar och lagrar:

 • kinakål
 • kålrabbi
 • kålrot
 • rotselleri
 • rova
 • äpple
 • palsternacka
 • morot
 • rödbeta
 • rödkål
 • purjolök
 • brysselkål
 • savojkål
 • lök (också vitlök)
 • vitkål.

Hur stödet bestäms

Det stödbelopp som du får påverkas av genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter i november och december samt av lagrets tekniska nivå. Stödbeloppet beräknas per kubikmeter av produkterna.

Stödets belopp

Södra Finland

Stöd beviljas högst till följande belopp:

Lagertyp euro m3
Maskinellt kylda lager 10,0
Övriga lager 6,2

Norra Finland

Stöd beviljas högst till följande belopp:

Lagertyp euro m3
Maskinellt kylda lager 18,2
Övriga lager 8,8

Ansökan om och utbetalning av stöd

Ansöka om stöd elektroniskt i Viputjänsten eller på blankett 228 i november senast 16.11.2022. Lämna in den ifyllda blanketten och anmälningen om lagerkvantiteter till den behöriga myndighet som handlägger stödet, vid endera Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central, och på Åland till Statens ämbetsverk.

Gör anmälan om lagerkvantiteter i december senast 31.1.2023.

Livsmedelsverket betalar stödet på våren det kalenderår som följer på året för stödansökan.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2022