Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Med stödet kompenseras kostnader till följd av lagringen. I stödregionerna A och B betalas lagringsstödet som ett nationellt stöd till södra Finland, vilket innebär att också den åker som producerar skörden ska ligga i stödregion A eller B. Stödet i stödregion C är en form av nordligt stöd och betalas bara för skörden från åkrar i region C.

Stödberättigande produkter

Du kan ansöka om stöd för följande trädgårdsprodukter som du producerar och lagrar:

 • kinakål
 • kålrabbi
 • kålrot
 • rotselleri
 • rova
 • äpple
 • palsternacka
 • morot
 • rödbeta
 • rödkål
 • purjolök
 • brysselkål
 • savojkål
 • lök (också vitlök)
 • vitkål.

Hur stödet bestäms

Det stödbelopp som du får påverkas av genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter i november och december samt av lagrets tekniska nivå. Stödbeloppet beräknas per kubikmeter av produkterna.

Ansökan om och utbetalning av stöd

Du kan ansöka om stöd på blankett 228. Lämna in den ifyllda blanketten och anmälningen om lagerkvantiteter till den behöriga myndighet som handlägger stödet, vid endera Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central, och på Åland till Statens ämbetsverk.

Livsmedelsverket betalar stödet på våren det kalenderår som följer på året för stödansökan.