Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion är ett nationellt stöd som betalas i hela landet. Du kan ansöka om stöd elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 109.

I stödregionerna A och B betalas växthusstödet som ett nationellt stöd till södra Finland, vilket innebär att också växthuset ska ligga i stödregion A eller B. I stödregion C är stödet en form av nordligt stöd och betalas bara för växthusarealer i region C.

Stödberättigande produkter

Du kan ansöka om stöd för följande växter eller växtgrupper som du producerar:

 • tomat
 • växthusgurka
 • frilandsgurka
 • sallat (Lactuca sativa och Cichoriumarter)
 • bladdill
 • persilja
 • paprika
 • kinakål
 • snittblommor
 • snittgrönt
 • rabattväxter
 • sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk

Du kan ansöka om stöd också för plantproduktion av sallat samt av bladdill och persilja i kruka för egen växthusodling. Stöd beviljas inte för annan plantproduktion. 

Hur stödet bestäms

Det stödbelopp som du får påverkas av odlingsarealen samt odlingssäsongens längd (2­–7 månader eller över 7 månader). Du ska 15.5 inneha växthusen och bedriva odling i dem, och växthusen ska uppfylla vissa tekniska krav. Stödet utgör ett visst belopp per odlingsareal (m2).

Läs om de övriga villkoren i de anvisningar för ansökan som medföljer ansökningsblanketten. 

Ansökan om och utbetalning av stöd

Stödet får sökas i början av våren. Stödet beviljas av Österbottens och Egentliga Finlands NTM-centraler (på Åland av Statens ämbetsverk på Åland).

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster under det år då stöd söks: den första posten i april och den andra (slutliga) posten i oktober.