Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska in senast 15.1.2020

10. januari 2020

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1.2020, om produktionsstöd för mjölk betalas på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas till gårdar i stödregion C. Producenten ska använda blankett 230 för att anmäla mängderna komjölk och andra komjölksprodukter som sålts direkt till konsumenter under perioden 1.1– 31.12.2019.

Blankett 230 Ansökan om produktionsstöd för direktförsäljning av mjölk finns på Livsmedelsverkets webbplats. Blanketten lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Blankett 230

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
040 673 5077
susanna.jansson@ruokavirasto.fi