Stöd och finansiering

Jordbruksrådgivning (Råd 2020) | VillkorlighetUtbetalningstidtabellÖvervakning

Du kan ansöka om jordbrukarstöd i e-tjänsten Vipu. Om du behöver hjälp med att söka stöd ska du kontakta din egen kommuns landsbygdsnäringsmyndighet.

Syftet med jordbrukarstöd är att trygga produktionens lönsamhet och kontinuitet. Jordbrukarstöden finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och av nationella medel.

Stöd och ersättningar

Allmänt hektarstöd
Bidrag för jordbruksgrödor
Bidrag för mjölkkor
Bidrag för nötkreatur
Ekologisk produktion
Ersättning för djurens välbefinnande
Ersättning för skador som drabbat rennäringen
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Får- och getbidrag
Företag på landsbygden
Förgröningsstöd
Grundstöd
Icke-produktiva investeringar
Interventionslagring av spannmål

Investeringsstöd för jordbruk
Krisstöd till jordbruket
Kompensationsersättning
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter
Miljöavtal
Miljöersättning
Nationellt stöd för sockerbeta
Nordligt hektarstöd
Nordligt husdjursstöd
Nordligt produktionsstöd för mjölk
Startstöd till unga jordbrukare
Stöd för växthusproduktion
Stöd för biodling
Stöd till unga jordbrukare
Stöd till unga jordbrukare (EU)
Transportstöd för sockerbeta

Ansökan om jordbrukarstöd

 

Nyheter om stöd

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2022