Grundläggande inkomststöd

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Den första stödperioden för investerings- och startstöd inom jordbruket är 3.4–10.5. Ansökan är elektronisk och öppnas i e-tjänsten Hyrrä vid en tidpunkt som meddelas senare. Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Grundläggande inkomststöd betalas i hela Finland utgående från stödberättigande jordbruksmark. Finland är indelat i de två stödområdena AB och C. Karta över stöd- och styrningsområden (Tjänsten Suomi.fi-kartor)

Syftet med det grundläggande inkomststödet är att garantera en miniminivå på inkomststödet till aktiva jordbrukare.

Vem kan få stöd?

Du kan få grundläggande inkomststöd, om du är aktiv jordbrukare och odlar stödberättigande växter. Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar. Dessutom ska det sammanlagda beloppet av de direktstöd som beviljats din gård vara minst 500 euro under stödåret för att stödet ska kunna betalas ut. Direktstöd är utöver grundläggande inkomststöd, ekosystemstöd, djurbidrag, bidrag för specialväxter, inkomststöd för unga jordbrukare, bidrag för stärkelsepotatis och omfördelningsinkomststöd.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen.

Regionala maximibelopp år 2023:

AB: 138,56 €/ha

C: 118,79 €/ha

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster. Den första posten betalas ut i december under ansökningsåret och restbeloppet betalas ut i juni året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2023