Får- och getbidrag

Får- och getbidragen utgörs av bidrag för tackor och bidrag för hongetter som betalas i AB-regionen samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar som betalas i hela landet. Bidragen betalas

 • i AB-regionen för tackor och hongetter på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för en tacka eller en honget som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag
 • i hela landet för lamm och killingar som har slaktats under stödåret.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är aktiv jordbrukare och har en får- eller getgård. 

Stödbelopp

Får- och getbidragen betalas ut i en enda post en gång om året, senast i juni året efter ansökningsåret. Livsmedelsverket betalar ut bidraget när de slutliga djurantalen för ansökningsåret är kända och NTM-centralens inspektörer har utfört övervakningsbesöken.

Stödbeloppen framgår av ansökningsanvisningen i kapitel 13. Betalning av bidrag för får och getter.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om får- och getbidrag årligen i Viputjänsten. Ansökningstiden infaller i början av året.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid. Observera väl att Livsmedelsverket hämtar djurens registerdata från djurregistret vid referensdagen.

I fråga om djurbidrag används en referensdag, då djurets uppgifter kontrolleras i djurregistret för granskning av djurets bidragsberättigande.

Referensdagen gäller inte för nordliga husdjursstöd.

Kontrollera före referensdagen:

 • Djuret ska vara vid liv i djurregistret och innehas av den sökande på referensdagen. 
 • Uppgifterna om djuret (kön, anmälningar om inkomst och avlägsnande) ska vara korrekta i djurregistret både på referensdagen och därefter fram till utgången av stödperioden. 
 • Under stödåret kan man endast kan få det bidrag för ett djur som innehavaren av djurets referensdag har ansökt om.
 • Anmäl uppgifterna om födda lamm och killingar till djurregistret före referensdagen, även om det skulle återstå anmälningstid.

Om du gör anmälan på en blankett per brev eller e-post bör anmälan vara framme hos djurregistrets kundtjänst senast kl. 16 på referensdagen eller föregående vardag senast kl.16 om referensdagen infaller under ett veckoslut eller en vardagshelg. Anmälningar som kommer in efter det registreras nästa dag.

Det är inte möjligt att få bidrag för ett djur under stödåret, om:

 • djuret föds efter referensdagen
 • djuret föds eller kommer till gården före referensdagen, men registreras i djurregistret efter referensdagen
 • den som på referensdagen varit djurets innehavare i djurregistret inte har ansökt om bidraget i fråga.

Beakta också kravet på djurhållningstiden för slaktbidragen

Tjurbidraget, bidraget för slaktkvigor samt bidraget för slaktlamm och slaktkillingar innehåller krav på djurhållningstid på gården. Observera förutom referensdagen även djurhållningstiden. 

Referensdagar 2024

 • Nötkreatur:
  • Referensdagen för slaktkvigor är 10.1
  • Referensdagen för mjölkkor, dikor och tjurar är den 31.1
 • Får och getter:
  • Referensdagen för bidrag för tackor och hongetter är 31.1
  • Referensdagarna för bidrag för slaktlamm och slaktkillingar är 10.1 (10.1.2024 och tidigare födda djur) samt 1.6 (djur födda under perioden 11.1.–1.6.2024)

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i får- och getregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stödet. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till får- och getregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Under övervakningsbesöket granskas också dokument. Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och föreskrifter om djurstöd

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2024