Får- och getbidrag

Får- och getbidragen utgörs av bidrag för tackor och bidrag för hongetter som betalas i AB-regionen samt bidrag för slaktlamm och slaktkillingar som betalas i hela landet. Bidragen betalas

  • i AB-regionen för tackor och hongetter på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Fullt bidrag betalas för en tacka eller en honget som i ett helt kalenderår har funnits på gården och berättigat till bidrag
  • i hela landet för lamm och killingar som har slaktats under stödåret.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är aktiv jordbrukare och har en får- eller getgård. 

Stödbelopp

Får- och getbidragen betalas ut i en enda post en gång om året, senast i juni året efter ansökningsåret. Livsmedelsverket betalar ut bidraget när de slutliga djurantalen för ansökningsåret är kända och NTM-centralens inspektörer har utfört övervakningsbesöken.

Stödbeloppen framgår av ansökningsanvisningen i kapitel 13. Betalning av bidrag för får och getter.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om får- och getbidrag årligen i Viputjänsten. Ansökningstiden infaller i början av året.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Gör registeranmälningarna om djuren till djurregistren i tid. Observera väl att Livsmedelsverket hämtar djurens registerdata från djurregistret vid referensdagen.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i får- och getregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stödet. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till får- och getregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Under övervakningsbesöket granskas också dokument. Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och föreskrifter om djurstöd

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023