Nordligt husdjursstöd för nötkreatur

Stöd betalas på två grunder:

  • I stödområde C på basis av antalet djurenheter för dikor, tjurar och slaktade kvigor
  • För tjurar som fötts upp och slaktats i stödområdena C3 och C4 (stöd per djur).

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du innehar minimiantalet djur.

Stödbelopp

Stödet betalas per djurenhet (euro/djurenhet) utgående från uppgifterna i nötkreatursregistret när det gäller dikor, tjurar och slaktade kvigor.

I stödområdena C3 och C4 betalas också stöd per djur (euro/slaktat djur) för sådana tjurar som fötts upp i de här stödområdena och som slaktats under stödåret.

Stödbeloppen framgår av ansökningsanvisningen i kapitel 7. Stödbelopp och utbetalning (nötkreatur).

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster. Förskott på stödet betalas ut i april under ansökningsåret och restbeloppet i april året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Ansöka om stödet årligen. De anmälningar om deltagande som var i bruk tidigare gäller inte längre. Du kan ansöka om stöd och förskott på stödet på samma gång i Viputjänsten. Ansökningstiden är på våren.

Logga in till Viputjänsten

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan och uppgifterna i djurregistret att villkoren följs.

Dessutom görs ett övervakningsbesök på en del av de gårdar som har ansökt om stödet. Vid övervakningsbesöket konstaterar NTM-centralens inspektör antalet djur och jämför det med uppgifterna som du har anmält till djurregistret samt kontrollerar att djuren har öronmärken. Under övervakningsbesöket granskas också dokument.

Läs mer om övervakningen av djurstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om djurstöds

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2024