Kompensationsersättning

Kompensationsersättning betalas som ersättning för ogynnsamma klimatförhållanden till följd av Finlands nordliga läge.

Tack vare stödet tryggas jordbruksproduktionens kontinuitet och bevarandet av jordbruksmarken i odlingsbruk.

Vem kan få stöd?

Du kan få kompensationsersättning, om du är aktiv jordbrukare och har minst fem hektar ersättningsberättigande jordbruksmark i din besittning.

Kompensationsersättning kan fås både i Fastlandsfinland och på Åland. Uppgifterna på denna sida gäller ersättning som betalas i Fastlandsfinland.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den ersättningsberättigande arealen. Stödbeloppet sjunker gradvis efter hand som gården ökar i storlek.

Stödområde

euro/hektar

Stödområde AB

217

Stödområde C

242

Livsmedelsverket betalar ut stödet i två poster. Förskottet (95 %) betalas ut i december under ansökningsåret och restbeloppet (5 %) betalas ut på våren efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om kompensationsersättning i Viputjänsten i maj–juni årligen, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024