Höstanmälan kan skickas 15.9–27.10.2022

15. september 2022

Odlarna kan skicka höstanmälan om miljöersättning i e-tjänsten Vipu (http://vipu.ruokavirasto.fi) fram till torsdagen den 27 oktober. Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen vidtas för växttäcken vintertid på åkrarna, placering av flytgödsel i åkern samt återvinning av näringsämnen och organiska ämnen.

Höstanmälan för växttäcken vintertid på åkrarna ska göras årligen. Om odlaren ansöker om ersättning för åtgärder för placering av flytgödsel i åker eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen, ska en höstanmälan göras även om dem.

Viputjänsten hjälper med anmälan

Gårdarna kan med hjälp av höstanmälan planera vilka skiften som lämnas växtbeklädda redan innan anmälan skickas. Anmälningen av gödselåtgärder underlättas av en funktion där man kan kopiera samma gödselinformation för flera skiften åt gången.

Skiftesuppgifterna som gården meddelat på våren är färdiga att användas i Vipu.  Om gården har varit i åkerövervakning kan det ha skett förändringar i de arealer som anmälts på våren. Arealerna kan kontrolleras i inspektionsberättelsen från övervakningen. I höstanmälan ska arealerna anges i enlighet med inspektionsberättelsen, om rapporten har inkommit före utgången av höstanmälningstiden.

Ytterligare information till jordbrukaren:
Livsmedelsverket.fi
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Höstanmälningar
Överinspektör Hanna Muilu
040 670 8786

Viputjänsten
Datasystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi