Nationellt stöd för sockerbeta

Det nationella stödet för sockerbeta förbättrar förutsättningarna för odling av sockerbetor för produktion av socker. Stödet betalas i hela landet på basis av odlingsarealen.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du odlar sockerbetor som används till produktion av socker.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen. Stödbeloppet är 350 e/ha.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i december.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i maj–juni årligen i Viputjänsten, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024