Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning utgör i höst 85 procent av ersättningsbeloppet

9. augusti 2022

Livsmedelsverket betalar ut 85 procent av ersättningsbeloppet i förskott på kompensationsersättningen, miljöersättningen och ekoersättningen för 2022. I normala fall kan 75 procent av ersättningen betalas i förskott, men andelen är större på grund av att EU-kommissionen har föreslagit ett undantag. Ett motsvarande undantag tillämpades också åren 2015–2021, så förskotten betalas i höst ut i samma proportion som under de föregående åren.
Livsmedelsverket betalar ut förskotten på kompensationsersättning och ekoersättning i oktober. Utbetalningen av förskotten på miljöersättning inleds i november.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2022

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Päivi Akkanen
040 714 5735
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi