Fortplantningsvillkoret i avtal om uppfödning av lantraser ändras nästa år

26. april 2022

Fortplantningsvillkoren i avtal om uppfödning av lantraser kommer att ändras från och med nästa år. I avtalen för den kommande finansieringsperioden ska djuren ha använts för produktion av renrasig avkomma redan före avtalsperiodens början. För nötkreatur och får ska villkoret uppfyllas under de två föregående åren. När det gäller hästar och getter är granskningsperioden för uppfyllandet av villkoren tre år. Lantrashöns måste också i fortsättningen omfattas av Naturresursinstitutets program för bevarande av lantrashöns. Vi informerar närmare om de nya avtalen när avtalsvillkoren är klara.

För nuvarande avtal om uppfödning av lantraser kan man ansöka om en ettårig förlängning i samband med jordbrukarnas samlade stödansökan 5.5–15.6.2022. De förlängda avtalen är i kraft 1.5.2022–30.4.2023. Förlängning av avtalen söks via webbtjänsten Vipu eller med pappersblankett 218M. Avtalsvillkoren förblir oförändrade i de förlängda avtalen.

Programmet för bevarande av lantrashöns (luke.fi, på finska)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
överinspektör Ulla Sihto
040 559 9005
ulla.sihto@ruokavirasto.fi