Nationella husdjursstöd, förskott på stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter betalas ut 21.4

8. april 2022

Livsmedelsverket inleder 21.4.2022 utbetalningen av nationella husdjursstöd, växthusstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter. När det gäller stöd för växthusproduktion och från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, som ingår i de nationella husdjursstöden, är förskottens andel större än vanligt i år. I förskott på dessa stöd betalas cirka 95 procent i överensstämmelse med statsrådets förordningar som meddelades 7.4.2022.

I förskott på nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter betalas cirka 80 procent av det totala stödbeloppet. Till djurgårdarna betalas förskott för 2022 till ett belopp av sammanlagt cirka 77,5 miljoner euro. Dessutom betalas slutbetalningarna av nationella husdjursstöd för 2021, sammanlagt cirka 37,5 miljoner euro.

Av stödet för växthusproduktion betalas förskott på stödet för 2022. Sammanlagt betalas cirka 24,1 miljoner euro i stöd. Livsmedelsverket betalar den resterande delen av växthusstödet i oktober 2022.

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter betalas i en enda post. Sammanlagt betalas cirka 1,95 miljoner euro i stöd.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi