Miljöersättning

Miljöersättningen är ett stöd som syftar till att jordbrukets miljöbelastning ska minska. Miljöersättningen baserar sig på en femårig miljöförbindelse som innehåller gårdsspecifika och skiftesspecifika åtgärder.

När jordbrukaren förbinder sig att iaktta villkor och genomföra åtgärder som minskar belastningen på miljön jämnar miljöersättningen ut kostnaderna för åtgärderna och eventuella inkomstbortfall.

Vem kan få stöd?

Du kan få ersättning, om du

  • är minst 18 år
  • är aktiv jordbrukare
  • odlar minst 5 hektar ersättningsberättigande areal eller minst 1 hektar trädgårdsväxter på ersättningsberättigande areal.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den ersättningsberättigande arealen under ansökningsåret. Ersättningsbeloppet är beroende av vilken växt du odlar eller vilken miljöförbindelseåtgärd du genomför.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor och anvisningar

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om en femårig miljöförbindelse i Viputjänsten i maj–juni, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

Efter att du ingått förbindelsen ska du årligen i samband med ansökan om åkerstöd ansöka om utbetalning av miljöersättning.

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

Blanketter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024