Miljöförbindelsens webbutbildning

Villkoret för miljöersättningens åtgärd klimat- och miljöutbildning förutsätter att man genomgår en webbutbildning. Utbildningen skall genomgås under förbindelseåret. Om du har förbundit dig till åtgärden i samband med ansökan om åkerstöd år 2023, skall utbildningen genomgås senast 30.4.2024. Du kan logga in i utbildningen via Viputjänsten. Prestationerna är påseende på Priima-inlärningplattformen.

Vem som helst av gårdens delaktiga kan genomgå utbildningen.

De alternativa utbildningarna är följande:

  • Kolbindning på åkermark och markens växtskick
  • Minskning av växthusgasutsläppen och anpassning till klimatförändringen på gården
  • Främjande av jordbruksnaturens mångfald
  • Vattenskydd på gården
  • Metoder för integrerad bekämpning.

Man behöver inte förbereda sig för webbutbildningen i förväg. Det är bra att reservera några timmar för utförandet av utbildningen.

Du kan förbinda dig till åtgärden klimat- och miljöutbildning även under de kommande åren, men du kan inte genomgå samma utbildning två gånger.

Frågor och svar om webbutbildningen om miljöförbindelsen

Du kan logga in i utbildningen via Viputjänsten. Den som deltar i utbildningen ska ha rätt att uträtta ärenden för gårdens räkning.

Logga in i Viputjänsten. Gå till avsnittet Ansök och anmäl. Klicka på länken Miljöförbindelsens klimat- och miljöutbildning. På sidan som öppnas kan du gå till webbutbildningen på inlärningsplattformen Priima.

Du kan kontrollera om du har förbundit dig till åtgärden i din ansökan om åkerstöd för år 2023. Din ansökan finns i Viputjänsten.

Endast en delaktig i gården kan genomföra utbildningen. Man kan inte befullmäktiga en rådgivare att genomföra utbildningen.

Utbildningen kan genomföras endast som webbutbildning. Andra prestationssätt är inte möjliga.

Vi rekommenderar att du genomför webbutbildningen på en dator, eftersom texterna och valen syns bäst på datorskärmen. Om du vill kan du också genomföra utbildningen med en smarttelefon.

Utbildningen fungerar bäst med de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Med webbläsaren Apple Safari har man upptäckt små brister i webbutbildningen.

Du kan ansöka om rätt för dem som är delaktiga i gården att uträtta ärenden med blankett 457.

Utbildningen betygsätts inte. Prestationen godkänns eller underkänns.

Du kan kontrollera på Priima-inlärningplattformen om du har genomfört utbildningen. I samband med en avklarad utbildning ser du anteckningen 100 % utförd.

Prestationerna kommer också att komma till påseende i Viputjänsten vid en senare anmäld tidpunkt.

Du har åtkomst till alla utbildningar, men endast den första genomförda utbildningen räknas som godkänd för det första förbindelseåret. Följande år kan du välja mellan de fyra andra utbildningarna.  

Under de kommande åren kan du inte genomföra samma utbildning som i år.

Du kan gå utbildningen på nytt om du inte blir godkänd. Antalet försök har inte begränsats.

Om du har förbundit dig med åtgärden för klimat- och miljöutbildningen men inte utför utbildningen då uppfyller du inte åtgärdens villkor och då kommer ersättningen som utbetalas för den gårdsspecifika åtgärden att minskas med 20 procent.

Bekanta dig med anvisningarna när du inleder utbildningen.

Kontrollera om orsaken är någon av följande:

  • Kontrollera om du har genomfört hela stycket. Om du inte har slutfört stycket kan du inte gå vidare i utbildningen. När du har genomfört stycket visas en grön tagg upp till höger på sidan. Observera att det i slutet av stycket finns en kolumn med en sammanfattning, där du måste trycka på Confirm (bekräfta).
  • Om knappen Följande försvinner, vänta en stund. Knappen visas igen när prestationen för det föregående stycket har registrerats. Om knappen inte visas på nytt, klicka på Föregående.
  • Bläddra neråt på sidan så att du ser all text och alla knappar.

Exempel hur det ser ut i webbutbildningen. Exempel hur det ser ut i webbutbildningen: Scicka din svar.

Utbildningen stängs efter den 30 april 2024. Ofullständiga utbildningsprestationer och extra prestationer avlägsnas. Endast din första utbildningsprestation godkänns. Information om en godkänd prestation syns i Viputjänsten.

Behöver du hjälp?

Du kan fråga hjälp från din kommun. Sök kontaktuppgifter

Du kan kontakta kommunen även via Viputjänsten. Klicka på Användarstödet i Vipu. Du får fram en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp per e-post eller telefon.

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2024