Använd blankett 516 för att ansöka om tillstånd att lyfta räntestödslån. Ge in ansökan till den NTM-central som beviljat stödet. Den NTM-central som fattat stödbeslutet ger vid behov råd om hur ansökan fylls i.

Läs noga igenom ansökan om utbetalning och ge också in de bilagor som behövs, t.ex. samlingsförteckningen blankett 2331. Alla bilagor och blanketter som behövs hittar du på adressen suomi.fi/etjanster.

Räntestödslånet kan lyftas i högst fem poster, av vilka den första och den sista ska utgöra minst 20 procent av det sammanlagda lånebeloppet. En förutsättning för att den sista posten ska kunna lyftas är att bygginvesteringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet. NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuellt de övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut.

Blanketter