Investeringsstöd för att skydda pälsdjursfarmer mot fågelinfluensa kan sökas från och med 16 mars

13. mars 2024

Pälsdjursfarmer kan från och med den 16 mars 2024 ansöka om investeringsstöd för jordbruk för anskaffning och installation av nät eller annat material som skyddar mot fågelinfluensa. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Nätet eller det skyddsmaterial som används ska vara installerat senast den 15 april 2024 om det finns djur i skugghuset.

Den som ansöker om investeringsstöd ska skicka ansökan till NTM-centralen för behandling innan investeringen görs. Stöd kan inte betalas ut för anskaffningar eller åtgärder som har vidtagits innan stödansökan skickades.

NTM-centralerna fattar beslut om beviljande av stöd efter ansökningsperiodens slut från och med mitten av augusti. Då blir det klart om sökanden får det stöd han eller hon ansökt om eller inte. Fram till dess gör den sökande alltså investeringen på egen risk.

Investeringsstödet som främjar biosäkerhet och är avsett för pälsdjursfarmer är tillfälligt och i kraft fram till den 15 april 2026.

Ändringar även för investeringar som gäller ladugårdar, svinstall och energi

Från och med den 16 mars 2024 träder även andra ändringar i kraft i investeringsstöden för jordbruket.

Det är igen möjligt att få stöd för att bygga ut och bygga nya ladugårdar för köttboskap. Under denna EU-finansieringsperiod har man hittills endast beviljat stöd för ombyggnad av ladugårdar för köttboskap. Vid dessa investeringar ska nötköttsproducenten se till att köttproduktionen (produkten) inte orsakar avskogning.

Stödnivån för gårdarnas energiinvesteringar sjunker från 50 procent till 40 procent utom när det gäller biogasinvesteringar. Gårdarna har under de senaste åren i synnerhet investerat i solpaneler, flisvärmecentraler och till exempel LED-belysning.

Dessutom kan investeringsstöd beviljas för skyddsstängsel som skyddar svinstall mot afrikansk svinpest.

Mer information om hur pälsdjur ska skyddas mot aviär influensa som överförs från vilda fåglar: JSM:s meddelande 16.1.2024

Mer information från Livsmedelsverket:
Specialexpert Aulis Kuusela
tfn 0400 933647
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi