Restbeloppen för miljöavtal betalas ut från och med 28.4.2022

12. april 2022

Livsmedelsverket börjar betala ut restbeloppen för miljöavtal torsdag 28.4.2022. Restbeloppen (ca 15 %) av 2021 års ersättningar för miljöavtal betalas för avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. I april betalas cirka 2,6 miljoner euro i ersättningar.

Restbeloppen av 2021 års ersättningar för avtal om skötsel av åkrar för tranor, gäss och svanar betalas i juni 2022.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi