Nordligt hektarstöd

Nordligt hektarstöd betalas i stödområde C i norra Finland. Stödet kan beviljas jordbrukare som odlar t.ex. råg, sockerbeta, stärkelsepotatis, frilandsgrönsaker samt vissa andra jordbruksgrödor.

Vem kan få stöd?

Du kan få nordligt hektarstöd, om du är över 18 år och har minst fem hektar jordbruksmark. Jordbruksmarken ska berättiga till ersättning.

Du kan också få nordligt hektarstöd för odling av grönsaker på friland om du odlar trädgårdsväxter på minst en hektar.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen.

Växt och stödområde

euro/hektar

Råg C1, C2, C2 norr och skärgården inom stödområdena C

75

Sockerbeta C1, C2, C2 norr och skärgården inom stödområdena C

100

Stärkelsepotatis C1, C2, C2 norr och skärgården inom stödområdena C

100

Frilandsgrönsaker C1, C2, C2 norr, C3 och C4

350

Proteinväxtbestånd C1 och C2

dvs. Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/spannmål), Blandade grödor (proteingrödor+oljeväxter), Blandning (ärt/bondböna/sötlupin/lins/oljeväxter), Blandade grödor (proteingrödor)

45

Jordbruksgrödor* C1 och C2 

100

* Bovete, quinoa, matärt, foderärt, bondböna, lins, kikärt, oljedådra, rybs, raps, blandade grödor (oljeväxter), hampa och lin.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i december. Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd 

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024