Bara fem procent av jordbrukarna ansökte om stöden på pappersblanketter

17. juni 2022

Sammanlagt 43 711 gårdar gjorde upp sin stödansökan för 2022 på nätet. Jordbrukarnas samlade stödansökan avslutades i Viputjänsten torsdag 16.6. Cirka 2 100 gårdar ansökte om stöden på pappersblanketter senast på utsatt dag. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla inkomna pappersansökningar.

Under de senaste åren har den samlade stödansökan avslutats 15.6, men i år förlängdes ansökningstiden med en dag, eftersom det förekom störningar i inloggningen i tjänsten i slutet av ansökningstiden.

Det sammanlagda antalet ansökningar om samlade stöd minskade med cirka tusen ansökningar jämfört med år 2021. Andelen sökande som skickade in stödansökan i jordbrukarnas webbtjänst Vipu var ungefär 95,5 procent, vilket är något mer än i fjol.

Den samlade stödansökan började i Viputjänsten i början av maj. Trots den långa ansökningstiden skickades över hälften av ansökningarna in under den sista ansökningsveckan. Flest ansökningar inkom under den tredje sista ansökningsdagen, då över 4 900 gårdar skickade in ansökan i Vipu. Fastän de flesta ansökningarna i allmänhet skickas in i slutet av ansökningstiden, är den flera veckor långa ansökningstiden till nytta i synnerhet för rådgivarna som gör upp stödansökningar för flera gårdar.

Jordbrukarna uppgav att de ansöker om stöd för sammanlagt 28 473 hektar foderärter. Totalarealen är mer än 10 000 hektar större än i fjol. Det anmäldes också mer vårvete- och rybsareal än år 2021. Däremot minskade arealen med höstvete och foderkorn jämfört med i fjol.

Jordbruksstöden stöps om nästa år. Samtidigt flyttas ansökan om åkerstöd helt och hållet till nätet och pappersblanketterna slopas. Jordbrukarna har redan i flera års tid sökt stöden i huvudsak på nätet.

Viputjänsten används året om

Parallellt med den samlade stödansökan pågick också ansökan om stöd för biodling i Viputjänsten. Före den samlade stödansökan har man i år kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, stöd för växthusproduktion, EU:s djurbidrag, nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta samt göra anmälningar om djurantal i Vipu. Också när det gäller dessa ansökningsomgångar och anmälningar har de stödsökande i huvudsak uträttat sina ärenden på nätet.

Viputjänsten står till gårdarnas förfogande året om, också utanför ansökningstiderna. Jordbrukarna kan till exempel granska uppgifter om stöd som betalats till den egna gården och studera sina skiften på kartorna samt uppdatera uppgifterna om sin gård.

Viputjänstens användarstatistik (livsmedelsverket.fi)
Anmälda grödor vid den samlade stödansökan 2022 och 2021 (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi