EU:s direkta arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

23. november 2022

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direkta arealstöd för 2022 på fredag 9.12. Av de sammanlagda beloppen av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas cirka 95 procent ut i december. Utbetalningen av restbeloppen inleds i juni 2023.

I grundstöd betalas i december cirka 238 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,6 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 15,6 miljoner euro.

Restbeloppet av kompensationsersättning för 2022 betalas också ut från och med 9.12. Det är fråga om utbetalning av cirka 15 procent som återstår av det sammanlagda stödbeloppet. Förskotten på ersättningen betalades till gårdarna i oktober. Sammanlagt betalas cirka 88,7 miljoner euro i stöd.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera de stöd som betalats till den egna gården.

Utbetalningstidtabell för djurbidrag

I juni meddelade Livsmedelsverket att de första delarna av djurbidragen betalas i början av 2023. Metoderna för att påbörja betalningarna under 2022 utreds ytterligare. En eventuell ändring av tidpunkten för när betalningarna ska inledas förutsätter att förordningen föredras i statsrådet.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2022 (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi