Jordbruksrådgivning

På den här sidan finns information om hur du som jordbrukare kan få rådgivning som stöds av EU:s landsbygdsfond. Om du söker information om att fungera som rådgivare i rådgivningssystemet, gå till sidan för rådgivningsersättning.

Varje finländsk gårdsbruksenhet kan få rådgivning för 10 000 euro 2023–2027. EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro/timme för rådgivningsbesöket. Om rådgivningen kostar mer än det kommer rådgivaren överens om priset med jordbrukaren. Jordbrukaren betalar den andel för rådgivningen som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten.

Alla rådgivare som godkänts i rådgivarregistret har förbundit sig att ge konfidentiell rådgivning av hög kvalitet. Rådgivaren berättar alltså inte för någon om ärenden på din gård.

Du kan kontrollera den återstående rådgivningsersättningen i Viputjänsten. Du kan också ge respons på rådgivningen i Viputjänsten.

Du kan kontrollera den återstående rådgivningsersättningen i Viputjänsten: Gård-meny --> Rådgivningsersättning

Du kan få rådgivning inom följande ämnesområden

Hjälp med villkoren för jordbrukarstöd:

 • villkorlighet
 • villkor för miljöersättning
 • villkor för ersättning för djurens välbefinnande
 • villkor för ekologisk produktion.

Råd om välbefinnande och arbete:

 • jordbrukarens egen ork och välbefinnande
 • arbetssäkerhet och arbetsförhållanden
 • arbetsvillkor och olika dimensioner i rollen som arbetsgivare
 • utveckling av den egna kompetensen och sakkunskap

Tips för utveckling av din gård och förändringstålighet:

 • förbättring av energieffektiviteten och energiplaner
 • preliminär planering av investering
 • planering av generationsväxling
 • planering av ändring av produktionsinriktningen
 • skuldrådgivning
 • utveckling av försörjningsberedskapen på gårdsnivå
 • lönsamhetskalkyler
 • produktionskostnadskalkyler
 • affärsplaner
 • möjligheter till att producera bioenergi.

Förbättring av produktionsdjurens hälsa och välbefinnande:

 • hälsovårdsplan för produktionsdjur

Så här bokar du rådgivning

 1. Välj en lämplig rådgivare för din gård i rådgivarregistret: Rådgivarregistret
  • Välj rådgivare genom att ställa in kommun, rådgivningsdel, sakord eller språk.
  • Rådgivarregistret fungerar bäst i följande webbläsare: Mozilla Firefox (den senaste versionen), Google Chrome (den senaste versionen), Internet Explorer 10 eller senare.
 2. Kontakta rådgivaren när du har hittat en lämplig rådgivare i registret. Rådgivaren hjälper dig att boka rådgivning.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024