Rådgivningsersättning

InfoFörhandsanmälningarna för finansieringsperioden 2014–2022 och ansökan om att bli rådgivare har upphört. Förhandsredovisningar för den nya finansieringsperioden 2023–27 kan ännu inte göras och ansökan om att bli rådgivare har ännu inte inletts. Vi informerar senare om när förhandsanmälningarna öppnas och om rådgivarsökningen.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar i stöden för landbygdsutveckling

Rådgivningstjänster enligt systemet för jordbruksrådgivning (Råd 2020) kan erbjudas av rådgivare som är godkända att ingå i systemet. Ersättningen för rådgivningen betalas till den som producerat rådgivningsservicen.

Rådgivningsblanketter och guider för rådgivare

Rådgivarna som är godkända att ingå i systemet för jordbruksrådgivning är införda i rådgivarregistret:

Rådgivarregister

Rådgivarregistret fungerar bäst med följande webbläsare: Mozilla Firefox (nyaste versionen), Google Chrome (nyaste versionen), Internet Explorer 10 eller nyare.

Fortbildning för rådgivare

Vi ordnar med fortbildning för rådgivare inom olika ämnesområden för rådgivningen. Du får information om aktuella utbildningar i vårt nyhetsbrev till rådgivare som utkommer cirka en gång i månaden. Du kan beställa nyhetsbrevet till rådgivare till din e-post här.

Utbildningsmaterialet

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2023