Stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare betalas i stödområde C i norra Finland på basis av åkerarealen för jordbruks-, trädgårds- och energigrödor.

Vem kan få stöd?

Du kan få nationellt stöd till unga jordbrukare, om du är över 18 år och har minst 5 hektar jordbruksmark. Jordbruksmarken ska berättiga till ersättning.

När du första gången ansöker om stöd till unga jordbrukare får du vara högst 40 år och du ska uppfylla det utbildningskrav senast 31.8.

Kravet på yrkesskicklighet gäller inte dem som fått stöd för första gången under stödåret 2022 eller tidigare. Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2023 gäller den som fått stöd för första gången 2023.  Kravet på yrkesskicklighet för stödåret 2024 gäller den som ansökt om stöd för första gången 2024, då förutsättningarna för sammanslutningen och gruppen av fysiska personer har förändrats jämfört med föregående år.

Stödbelopp

Stödbeloppet baserar sig på den stödberättigande arealen.

Stödbeloppet är 50 euro/ha.

Livsmedelsverket betalar ut stödet i en enda post i december. Stödet betalas under högst 5 år i rad. Du ser den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd på adressen livsmedelsverket.fi/utbetalningstidtabell.

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i Viputjänsten i maj–juni årligen, i ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Du kan ändra de uppgifter du angett under åkerstödens förändringsskede.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs.

Övervakning om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta kommunen för att få hjälp med att ansöka om stöd.
Leta fram kontaktuppgifter

Författningar och rättsakter

Författningar och rättsakter om jordbruksstöd 

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024