Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp betalas i norra Finland, alltså stödområde C. Det kompenserar kostnader för långvarig lagring av skogsbär och skogssvamp som plockas och lagras i stödområdet.

Vem kan få stöd?

Du kan ansöka om stödet, om du är en mervärdesskattskyldig näringsidkare och håller skogsbär eller skogssvamp i lager 30.6.

Stödbelopp

Stödbeloppet beräknas per kilogram färska skogsbär eller skogssvampar som funnits i lager 30.6.

Lagrad produkt cent/kg
Hjortron 34
Andra skogsbär 10
Skogssvamp 42

Livsmedelsverket betalar ut stödet i november under ansökningsåret.

Du ser den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd på adressen livsmedelsverket.fi/utbetalningstidtabell.

Stödvillkor

Stödvillkor: Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd årligen med blankett 237.

Ansökningstiden löper ut vid utgången av juli.

Stödövervakning

Stödförvaltningen kontrollerar utgående från de uppgifter som du har gett i stödansökan att villkoren följs. Produktmängderna i lager 30.6 kontrolleras med hjälp av din lagerbokföring.

Behöver du hjälp?

Kontakta NTM-centralen i Lappland för att få hjälp med att ansöka om stöd. 

Mer information

Lagstiftning

  • Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 1559/2001 med ändringar
  • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd 1334/2022
  • Statsrådets förordning om nordligt stöd 2024 41/2024
  • Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 211/2002
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar 40/02
  • Livsmedelsverkets föreskrift om ansökan om stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp 2024 (11/2024)
Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024