Startstöd till unga jordbrukare

Ansökningstid för stöd 2014–22 har gått ut. Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Den första stödperioden för investerings- och startstöd inom jordbruket är 3.4–10.5. Ansökan är elektronisk och öppnas i e-tjänsten Hyrrä vid en tidpunkt som meddelas senare. Vi meddelar separat när ansökningarna öppnas.

Stöden förnyas 2023

Information om förändringar av jordbruksstöden

Betalning av startstöd

Betalning av startstöd

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2023