Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 19.5

3. maj 2022

Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 19.5.2022. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (ca 15 %) för 2021. 

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 47,8 miljoner euro. I ersättning för ekologisk produktion betalas totalt cirka 22 miljoner euro, varav husdjursförhöjningens andel är cirka 14,9 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 19.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbelopp av jordbrukarstöd betalas ut i juni

Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2021 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt miljöavtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar.

I månadsskiftet juni-juli betalas dessutom återbetalningen av finansiell disciplin till de gårdar som har beviljats mer än 2 000 euro i direktstöd år 2021. Livsmedelsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi