Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar i Viputjänsten 18.1.2021

12. januari 2021

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) 18.1–17.2.2021. Ersättning för år 2021 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsevillkoren för ersättningen finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar och på materialkostnaderna.

Senare ansökningstid än vanligt

Under de senaste åren har den årliga ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjat redan någon av de första dagarna i januari. I år kunde Livsmedelsverket inte inleda ansökan genast vid årets början eftersom de behövliga författningarna ännu inte hade trätt i kraft då. För att ansökan ska kunna inledas 18.1 krävs det att statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande utfärdas 14.1.

De faktiska antalen svin och fjäderfän ska anmälas i februari

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av djurantal som fås ur olika djurregister. Antalet svin och fjäderfän måste gården dock uppge själv. De svin- och fjäderfägårdar som ansökte om ersättning i fjol ska göra anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 17.2.2021. Svin- och fjäderfägårdar som i år ingår förbindelse om ersättningen ska uppge sitt faktiska djurantal i februari 2022.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi