Ansökan om jordbrukarstöd gick på rutin det andra coronaåret – 95 procent av gårdarna skickade in sin stödansökan på nätet

16. juni 2021

Sammanlagt 44 277 gårdar gjorde upp sin stödansökan för 2021 på nätet. Jordbrukarnas samlade stödansökan avslutades i Viputjänsten tisdag 15.6. Cirka 2 300 gårdar ansökte om stöden på pappersblanketter senast på utsatt dag. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla inkomna pappersansökningar.

Det sammanlagda antalet ansökningar om samlade stöd minskade med cirka 900 ansökningar jämfört med år 2020. Andelen sökande som skickade in stödansökan i jordbrukarnas webbtjänst Vipu var ungefär 95 procent, vilket är något mer än i fjol. Gårdarna har redan i flera års tid sökt stöden i huvudsak på nätet, så coronapandemin har inte påverkat sättet att ansöka.

Den samlade stödansökan började i Viputjänsten i slutet av april. Trots den långa ansökningstiden skickades över hälften av ansökningarna in under den sista ansökningsveckan och närapå en tredjedel under de tre sista ansökningsdagarna. Flest ansökningar inkom under den näst sista ansökningsdagen 14.6 då över 6 400 gårdar skickade in ansökan i Vipu. Fastän de flesta ansökningarna i allmänhet skickas in i slutet av ansökningstiden, är den flera veckor långa ansökningstiden till nytta i synnerhet för rådgivarna som gör upp stödansökningar för flera gårdar.

Viputjänsten används året om

Parallellt med den samlade stödansökan pågick också ansökan om stöd för biodling i Viputjänsten. Före den samlade stödansökan har man i år kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, stöd för växthusproduktion, nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta samt göra anmälningar om djurantal i Vipu. Också när det gäller dessa ansökningsomgångar och anmälningar har de stödsökande i huvudsak uträttat sina ärenden på nätet.

Viputjänsten står till gårdarnas förfogande året om, också utanför ansökningstiderna. Jordbrukarna kan till exempel uppdatera uppgifterna om sin gård och granska uppgifter om stöd som betalats till den egna gården.

Viputjänstens användarstatistik (livsmedelsverket.fi)

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Informationssystemexpert Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi