Ansökan om stödrättigheter ur reserven har börjat

27. mars 2020

Ansökningsblankett 289 och tillhörande anvisning för den årliga ansökan om stödrättigheter ur reserven finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Den ifyllda ansökningsblanketten lämnas senast 15.6.2020 in till NTM-centralen, eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland. 

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Jussi Joutsiniemi
040 714 5770
jussi.joutsiniemi@ruokavirasto.fi