Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats

26. mars 2020

Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Ansökningsguidens bilagor innehåller dessutom nyttig information om till exempel besittningsöverföringar, stödnivåer och växtarter.

Ansökningsguiden för jordbrukarstöd publiceras årligen. De viktigaste ändringarna jämfört med fjolåret finns samlade i början av kapitlen. Guiden innehåller dessutom två nya kapitel. I kapitlen berättas om påföljderna av missbruk av jordbrukarstöd samt om hur exceptionella väderförhållanden påverkar ansökan om stöd och de odlingsåtgärder som förutsätts i stödvillkoren.

Jordbrukarnas samlade stödansökan börjar i e-tjänsten Vipu i slutet av april. 

Ansökningsguide för jordbrukarstöd (livsmedelsverket.fi)  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Noora Malkamäki
050 512 4068
noora.malkamaki@ruokavirasto.fi