Ersättning för djurens välbefinnande kan sökas fram till den 31 januari

7. januari 2020

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till 31.1.2020. Ersättning för år 2020 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsevillkoren för ersättningen finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar och på materialkostnaderna.

De faktiska antalen svin och fjäderfän ska anmälas i februari

Ersättningen för djurens välbefinnande betalas på basis av djurantal som fås ur olika djurregister. Antalet svin och fjäderfän måste gården dock uppge själv. De svin- och fjäderfägårdar som fick ersättning i fjol ska göra anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 17.2.2020. Svin- och fjäderfägårdar som i år ingår förbindelse om ersättningen ska uppge sitt faktiska djurantal i februari 2021.

Om jordbrukarna så vill kan de göra anmälan om djurantal på en pappersblankett i stället för via webben. Man kan skriva ut anmälningsblankett 461 från livsmedelsverket.fi. Blanketten ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 17.2.2020. Alla anmälningar om djurantal kan i år göras på en och samma anmälningsblankett.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi