Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande har publicerats

9. december 2020

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. De jordbrukare som tänker ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande ska studera förbindelsevillkoren och följa dem från och med 1.1.2021. Villkoren för åtgärderna i samband med ersättningen förblir oförändrade i jämförelse med den tidigare förbindelsen.

Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2021 i jordbrukarnas e-tjänst Vipu i början av 2021. Vi informerar närmare om tidpunkten för ansökan när statsrådets förordning om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande har trätt i kraft.

Förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande 1.1.–31.12.2021

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi