Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 13.3

11. mars 2020

Livsmedelsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för produktionsstödet för mjölk 2019 till mjölkgårdarna från och med 13.3.2020. Förhöjningarna betalas i samband med de månatliga betalningarna av produktionsstöd för mjölk. 

Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,2–0,4 cent. Efter höjningen är stödbeloppet 7,6–31,0 cent per liter.

Ytterligare information:
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 5.3.2020: Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2019 har fastställts