Förhöjningarna till produktionsstödet för mjölk betalas till mjölkgårdarna från och med 15.3

9. mars 2022

Livsmedelsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för produktionsstödet för mjölk 2021 till mjölkgårdarna från och med 15.3.2021. Förhöjningarna betalas i samband med de månatliga betalningarna av produktionsstöd för mjölk.

Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,5–0,8 cent. Efter höjningen är stödbeloppet 7,9–31,0 cent per liter.

Ytterligare information:
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 3.3.2022: Det nordliga stödet för mjölkproduktion 2021 har fastställts