Guider om tvärvillkor och om krav på journalföring av jordbruksproduktion har publicerats

20. februari 2020

Livsmedelsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2020 på nätet. Guiden, som ges ut varje år, innehåller de samlade tvärvillkoren. Att tvärvillkoren iakttas är ett krav i samband med de flesta av jordbrukarstöden.

Guiden Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2020 har uppdaterats. Den till jordbrukare riktade guiden innehåller en sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. Kraven som presenteras i guiden utgår från gällande bestämmelser och anvisningar.

Guiderna på ruokavirasto.fi

Ytterligare information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Hanna Ketomäki
040 670 8786

Överinspektör Leila Peltola
040 182 1998

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi