Jordbrukarna kan igen beställa rådgivningsbesök som finansieras från EU:s landsbygdsfond

9. februari 2021

Från och med 9.2.2021 kan jordbrukarna igen beställa rådgivningsbesök som subventioneras från EU:s landsbygdsfond. Det har inte varit möjligt att beställa rådgivning efter 20.11.2020, eftersom medlen för den EU-finansieringsperiod som löpte ut vid utgången av 2020 var förbrukade för rådgivningsersättningens del och nya medel för åren 2021–22 ännu inte gick att använda till följd av EU-kommissionens lagberedning och informationssystem.

Nu har de nya medlen blivit tillgängliga och rådgivningarna som finansieras från EU:s landsbygdsfond fortsätter med nuvarande villkor ännu åren 2021–22. Från och med 2021 kan en gård få rådgivning för 15 000 euro när summan tidigare var 10 000 euro. De rådgivningar som getts åren 2014–2020 räknas in i det gårdsspecifika maximala beloppet för rådgivningar. Genom att i Viputjänstens meny Gård välja punkten Rådgivningsersättning ser jordbrukaren hur mycket rådgivningsersättning som återstår för den egna gårdens del.

Jordbrukaren beställer ett rådgivningsbesök genom att välja en lämplig rådgivare i rådgivningsregistret tilaneuvojat.ruokavirasto.fi och kontakta denne. Under coronapandemin kan rådgivningsbesöket genomföras virtuellt till exempel med videosamtal. Rådgivaren ansöker om utbetalning av rådgivningsersättningen och jordbrukaren betalar bara mervärdesskattens andel av rådgivningen.

Jordbrukarna har varit aktiva med att anlita rådgivning. Genom rådgivningen har jordbrukarna fått hjälp i synnerhet med att utveckla den egna gårdens konkurrenskraft, med miljöfrågor och med att förbättra djurens välbefinnande. Rådgivning har getts också till exempel i frågor som gäller djurhälsa, växtskydd, energieffektivitet och innovationer. Som bäst håller man också på att lägga till en plan för produktionsdjurens välbefinnande i rådgivningsmodulerna. Dessutom pågår planeringen av rådgivningsersättningen för den nya EU-finansieringsperiod som börjar 2023.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Ruusa Kangas
050 477 2783
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi