JSM: Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden 7.9.–29.10.2021

13. september 2021

Finansiering för innovationsgrupper för landsbygden står igen att få. Ansökningsomgången börjar 7.9 och slutar 29.10.2021. Målet med innovationsgrupperna för landsbygden är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jord- eller skogsbruket eller främja bioekonomin.

Den här ansökningsomgången finansieras med EU:s återhämtningsmedel, därför ska projekten också främja antingen införandet av digitala lösningar eller omställningen till en grön ekonomi eller förbättra primärproduktionens resiliens, dvs. dess anpassningsförmåga och stresstålighet under föränderliga förhållanden.

JSM:s meddelande 16.8.2021