Övervakningarna av jordbrukarstöd börjar – undantagsförhållandena orsakar ändringar i kontrollbesöken

11. juni 2020

NTM-centralerna börjar utföra övervakningar av åkerstöd på gårdarna under midsommarveckan när jordbrukarnas samlade stödansökan har avslutats. Övervakningar utförs fram till medlet av november. Också övervakningarna av djurstöd fortsätter efter pausen på grund av coronapandemin. Normalt utförs övervakningar av djurstöd året om.

Ett kontrollbesök avläggs på tre procent av gårdarna. Vanligen övervakas fem procent av gårdarna, men i år är andelen mindre på grund av EU-kommissionens förordningsändring. Livsmedelsverket tar ut gårdar till övervakning med både slumpmässigt och viktat urval.

Beakta säkerheten under kontrollbesöket

I år meddelar inspektörerna i förväg om alla övervakningsbesök. Meddelande om övervakning av djurstöd ges högst 48 timmar och om åkerövervakning högst 14 dygn före kontrollen. Meddelandet om övervakning ges per telefon.

Medan det råder undantagstillstånd måste närkontakter undvikas och därför bör jordbrukarna av säkerhetsskäl inte delta i åkerövervakningens fältbesök i år. Också inspektörerna försöker undvika närkontakter.

Åkerövervakningarna utförs som fältbesök på skiftena. Kontrollen av vissa stödvillkor förutsätter ändå ett besök på gårdscentrum eller i dess närhet, såsom i gödselstaden eller i förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel eller foder. Jordbrukaren kan avtala separat med inspektören om kontrollen av dessa krav. Om det inte är möjligt att utföra kontrollen på ett säkert sätt, kan man med e-post skicka in till exempel ett dokument eller ett fotografi som styrker att kravet uppfylls. I övervakningen ingår också kontroll av handlingar, som i år till största delen utförs i samband med dokumentkontrollen vintertid. 

Vid övervakningarna av djurstöd kontrolleras djuren och stödvillkoren som gäller dem. I samband med beskedet om övervakning kan jordbrukaren avtala med inspektören om granskningen av de nödvändiga handlingarna.

Ytterligare information till stödsökanden:
NTM-centralernas kontaktuppgifter (livsmedelsverket.fi)
Nyhetsbrev till jordbrukarna 8.6.2020

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
040 714 5803
sari.putkiranta@ruokavirasto.fi