Stöd för biodling kan sökas i e-tjänsten Vipu

13. maj 2020

Nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen kan nu sökas i e-tjänsten Vipu. Ansökningstiden går ut 15.6.2020.

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid eftersom belastningen på nätförbindelserna varit hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.

Alternativt kan ansökan görs också på pappersblankett 204 som finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Stödet betalas till biodlarna i oktober 2020. Stödbeloppet är 19 euro per bisamhälle. 

Mer information:
Nyhetsbrev till dem som söker stöd för biodling 13.5.2020  

Mer information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 040 714 5735
paivi.akkanen@ruokavirasto.fi